Rullestad kommer fra stillingen som reiselivssjef i Hamarregionen Reiseliv.

– I Ringsaker er kommunen med! Man er opptatt av å skape et lag og jobbe i fellesskap. Det har vært litt av motivasjonen min for å søke denne jobben. Man tenker utradisjonelt og litt annerledes, og det vil jeg være med på, sier Rullestad.

Tilrettelegger
I sin rolle som næringssjef vil Tor Rullestad være en tilrettelegger – både for eksisterende næringsliv og for fremtidige etableringer.

– Jeg skal være med og preparere bakken best mulig slik at næringslivet i Ringsaker kan hoppe lengst mulig, sier den påtroppende næringssjefen. 

Med på laget
Med erfaring fra både privat og offentlig virksomhet, god kjennskap til regionen og et stort nettverk har Rullestad et solid utgangspunkt for å gå inn i den nye stillingen. Rådmann Jørn Strand og strategisjef Alf Thomassen er veldig fornøyde med nyansettelsen.

– Vi har over år samarbeidet tett med Rullestad gjennom hans virke i Hamarregionen Reiseliv, og er trygge på at han med sin kompetanse, kreativitet og engasjement vil fylle stillingen på en god måte. Vi ser med stor forventning fram til at han nå skal være med på laget for å løfte næringskommunen Ringsaker videre, sier rådmannen.

Full fart i næringslivet
Tor Rullestad vil jobbe med et næringsliv i full utvikling.

– Det er litt av et tidsvindu vi er i om dagen. Se ut over Ringsakersamfunnet. I sør har vi IKEA-etableringen og nye næringsarealer som kommer i et veldig tempo. I Strandsagområdet har vi regulert inn store næringsområder og på Rudshøgda er det stadig nye etableringer og flotte arealer klar til utbygging. Det er også stor aktivitet og handel i begge byene. Vi ser interessen – om det er gjennom Buchardts hotell eller etableringen av Tesla. Dette er uttrykk for ei ny tid, poengterer Jørn Strand. 

Rullestad overtar stillingen etter Hermod Østberg som skal trappe ned før han om et år går av med pensjon. Rullestad vil tiltre i stillingen i midten av august.