– I så store virksomheter som vår trenger vi kontinuerlig faglig påfyll. Dere er vårt viktigste redskap for å nå de målene vi skal nå, sa kommunalsjef Sverre Rudjord da han åpnet den første samlingen på Herredshuset i Moelv. 

Moduler
Lederutdanningen er samlingsbasert, og er satt sammen av i alt åtte moduler som har sammenheng med hverandre. Utdanningen gjennomføres som en integrert del av helse- og omsorgstjenestens leder- og organisasjonsutvikling, og er et prioritert tiltak for å styrke ledelsen i helse- og omsorgstjenesten i Ringsaker. 

– Når så mange av våre ledere gjennomfører denne utdanningen bidrar det også til å skape en bedre forståelse av våre felles mål og verdier. Våre ledere utvikler nye mentale modeller, som gjør det lettere å tenke nytt og gi rom for nye ideer. Det er viktig for at vi skal utvikle oss som en lærende organisasjon, sa Rudjord. 

Omfattende satsing
Kursleder Odd Mandal har store forventninger til utdanningsløpet som nå er startet opp i Ringsaker.

– Dette oppdraget er det største vi hittil har hatt i hele Norge, både med tanke på at deltakerne skal gjennomføre hele programmet med alle modulene, antallet deltakere som er med og måten videreutdanningen inngår i kommunens helhetlige satsing på kompetanseutvikling, sa han til studentene på første samling.       

Gode erfaringer
Lederutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for Omstilling i kommunene og Fagakademiet. Deltakere fra 140 kommuner har vært med i programmet siden oppstarten i 2012, og tilbakemeldingene er veldig positive. Fordi Ringsaker kommune deltar med en så stor andel av lederne vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse for å evaluere hvilken effekt lederutviklingen har på organisasjonen for øvrig.