– Her møter Tobias andre barn og får impulser og sosial kontakt som jeg som mamma ikke kan gi ham alene. Barn oppdrar barn på en annen måte enn voksne oppdrar barn, legger hun til.  
 
Shalini nyter tilværelsen som mamma i foreldrepermisjon, og ser på åpen barnehage som en fin tilvenning til ordinær barnehage, som Tobias etter hvert skal begynne i. 

Foreldrerollen i fokus

– Det er godt å møte andre foreldre og kunne diskutere de små hverdagstingene og utforingene man møter som foreldre. I tillegg får vi veldig god veiledning av de som jobber her, som har pedagogisk kompetanse og lang erfaring, sier Shalini. 
 
Førskolelærer Kari Ingeborg Berg, som til daglig jobber i åpen barnehage, kjenner seg igjen i det Shalini beskriver. 
 
– Vi opplever at alle foreldre, uansett bakgrunn, har mange av de samme utfordringene. Her kan man dele sine egne utfordringer og erfaringer med andre foreldre. Det gir en god følelse å oppleve at det er andre som kanskje strever med de samme tingene, sier hun. 
 
–Temaer som søvn, introduksjon av fast føde, grensesetting og hva som egentlig er en god rutine er temaer som er gjengangere her i åpen barnehage. Vi førskolelærere kan gi råd og veiledning der og da, men tilbyr også en mer systematisk veiledning og foreldrekurs over tid, forteller Kari.

Flere helsetjenester under samme tak

Det at åpen barnehage er samlokalisert med helsestasjonen, jordmor, lege og flyktninghelsesøster, er noe Shalini ser på som svært positivt. 
 
– Det at Tobias er adoptert, gjør at jeg har blitt kastet ut i mammarollen på en litt annen måte, når han endelig kom til oss. Da vi hentet ham i Taiwan, visste vi at han minst hadde hatt ett traume i bagasjen, om ikke fler. I det perspektivet har det vært veldig fint å kunne snakke med helsesøster og annet helsepersonell om hva vi kan forvente oss, sier Shalini.

Dette er åpen barnehage i Ringsaker:

  • Et gratistilbud for foreldre og foresatte med barn i alderen 0-6 år.
  • Et barnehagetilbud der du kan være sammen med barnet ditt.
  • Førskolelærere med sterk faglig pedagogisk kompetanse kan gi deg råd og veiledning i oppdragerrollen. 
  • Ringsaker kommune har åpen barnehage i Brumunddal, Nes og Moelv.

Les mer om åpen barnehage