Frokostmøtet ble arrangert som en del av InnlandsMarkedet, initiert av Ly Invest AS, Næringsbanken under etablering. Programmet for dagen var variert, og foredragsholderne representerte bedriftene Ly Invest/ Næringsbanken, Strand Unikorn, Ringsaker Takelementer og Hedmark Bondelag, i tillegg til Ringsaker kommune. Det overordnede temaet for dagen var «Innlandet mot 2022»
 
Interessen for frokostmøtet var stor, og det var helt fullt i bankens lokaler i Moelv, der administrerende direktør i Næringsbanken, Øystein Snuggerud, var vert.

«Det nye Mjøslandet» mot 2022

Rådmannen presenterte sin analyse av framtidsutsiktene for Ringsaker de neste fem årene. Han framholdt befolkningsveksten som en klar indikator på vekst.  
 
– Ringsakersamfunnet er i oppdrift. Vi har akkurat nådd en milepæl med over 34 000 innbyggere, en vekst over landsgjennomsnittet. Bare i 2. kvartal hadde Ringsaker en vekst som tilsvarer det dobbelte av landsgjennomsnittet, sa Strand, og poengterte at 36 500 innbyggere i Ringsaker innen 2022 er innen rekkevidde.
 
Rådmannen trakk fram som sentralt i perioden at E6 nå blir bygget og vil stå ferdig i 2020/2021. Han understreket at Ringsaker kommune over år har posisjonert seg for å kunne utnytte de muligheter som E6-utbyggingen vil gi, særlig knyttet til utvikling av næringsområder og byutvikling.
 
– Ikea-effekten gjør Nydal til et handelssentrum i Innlandet for plasskrevende varer. Brumunddal er i en rivende utvikling, og vil i 2022 være integrert med Mjøsa og framstå som en attraktiv by i vekst. Moelv skyter fart og innretter seg mot E6. Går det som vi vil, jobber for og tror, med Mjøsbrua på plass, og som potensielt vertskap for hovedsykehuset, kan dette bli noe virkelig stort, sa Strand.
  
Rådmannen fokuserte også på samarbeidet mellom Mjøs-kommunene i tida framover.  
 
– Den forespeilede sammenslåingen av fylkeskommunene vil gi en helt ny mulighet til å forstå Mjøslandet som et hele, fra østre Toten, via Gjøvik, til Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Stange. Sammenslåingen vil redefinere hva et interkommunalt samarbeid innebærer, og det er Mjøsa som binder regionen sammen, avsluttet Strand.