Husbankens administrerende direktør Osmund Kaldheim roste Ringsaker kommune for sin offensive byutvikling og boligbygging i Brumunddal og Moelv. 

– Ringsaker har en ambisjon om å være sosialt inkluderende og samarbeider med utbyggere for å kunne tilby boliger av topp kvalitet, også for de som skal leie. Dette med et helhetlig botilbud for alle, er noe kommunen jobber hardt for å kunne tilby, også for de som har litt mindre å rutte med, sa Kaldheim, under lunsjen som utbyggeren hadde invitert til i anledning åpningen på det nyåpnede spisestedet City Meet & Eat.

– Samarbeidet med utbyggere om tilvisningsavtaler har i mange tilfeller bidratt til at det har blitt solgt mange nok boliger til å igangsette nye boligprosjekter, og således bidratt til å få igangsatt det første spadetaket. Den sosiale boligbyggingen har dratt med seg investeringer som igjen har positive ringvirkninger på næringsliv og hele lokalsamfunnet, sa rådmann Jørn Strand. 

Av 147 kommunalt disponerte boliger, er det nå 39 tilvisningsboliger. I tillegg kommer 38 kommunale flyktningeboliger, innleide boliger til vanskeligstilte og 249 kommunale omsorgsboliger.

– Ungdom, eldre og flyktninger ønsker å bo sentrumsnært. Kommunen trenger et mangfold av boliger til eie og leie. Derfor satser vi på tilvisningsavtaler, og jobber med ulike aktører for å utvikle boligløsninger som sikrer alle i Ringsaker et godt bomiljø, sa Roger Nilssen, servicesjef på servicesenteret i Ringsaker.

Ser frem til å bo i et inkluderende bomiljø

– Jeg gleder meg som en unge på julaften til å flytte inn her, sier Ellen Skaug, og viser frem sin nye leilighet i City Park. 

Skaug er pensjonist og valgte å selge eneboligen sin i Grue til fordel for en lettstelt leilighet i sentrum. 

– Når muligheten kom, måtte jeg bare slå til. Jeg bor alene og trenger ikke større plass en dette. Dessuten er jeg er oppvokst i Brumunddal, og ser frem til å bo midt i sentrum. Det blir en helt ny hverdag, legger hun til. 

– Hva tenker du om at det er kommunal tilvisning på ni av leilighetene i bygget?

– Det synes jeg bare er flott! Dette gjør det mulig for folk å bo i sentrum, som ellers kanskje ikke ville ha kunnet gjøre det. Og jeg tilpasser meg etter omgivelsene, så det skal gå fint, ler hun.