– Det er utrolig kult at vi ble plukket ut til å være med i Trondheim, sier de engasjerte elevene, som har forsket på hvordan man kan fjerne mikroplast fra avfallsvannet som kommer fra vaskemaskiner.

De fire beste lagene fra Scandinavian Innovation Award får mulighet til å sende inn sine løsninger til en jury i USA som velger ut 20 semifinalister til Global Innovation Award. 

– Det hadde vært kjempegøy, men konkurransen er hard. Vi konkurrerer mot lag fra hele Skandinavia som kan være i alderen 10-16 år. Vi vet jo ikke hva de andre har laget, så det er veldig spennende, mener June Stendahl-Thorsen.

Løser miljøproblem

– Mikroplast er et stort problem. Hvert år havner 700 tonn mikroplast i naturen – bare her i Norge. Hvis dette fortsetter kan det bli veldig lite fisk i havet etterhvert, sier Vilma Andersson Reitan. 

– Mikroplasten som havner i havet blir spist av små organismer. De blir spist av små fisker, som igjen blir spist av større fisk. Til slutt havner det på vårt matfat, slik at vi også får det i oss. Og det er jo ikke bra, påpeker Gabriel Engdal.

Team Splash har designet en innretning som kan erstatte røret som fører vann fra vaskemaskinen ned i avløpet. Fire ulike filtre skal sørge for å filtrere ut lo, hår, større plast og gummibiter og til slutt også mikroplasten fra vannet, før det renner videre ned i avløpssystemet. 

Videreutvikler løsningen

Basert på tilbakemeldinger fra dommere og fagmiljø har elevene allerede begynt å videreutvikle og perfeksjonere løsningen sin. 

– Blant annet må vi se mer konkret på hvordan håndteringen av filtrene skal være, hva slags  materiale de ulike filtrene skal lages i, og hvor de eventuelt kan produseres, forteller Henrik Kvarstad. 

Team Splash har hatt bred kontakt med ulike fagmiljøer både før og etter deltakelsen i First Lego League, og de får veldig positive tilbakemeldinger på forskningen sin. Nå er de i dialog med videregående skole for å få laget en prototyp i plast. I tillegg har de kontakt med Sintef og forskningsmiljøet ved NTNU for å komme frem til hva slags materialer som egner seg best til de fire filtrene. 

Lærer og veileder Cecilie Stoltz er imponert over elevene sine. 

– De har jobbet utrolig godt. De har fordypet seg i mye forskningsstoff, og det er de selv som har valgt å jobbe med mikroplast, og som har kommet fram til hvor i prosessen de kan gjøre tiltak for å redusere utslipp til naturen. Det er veldig spennende å se hvor langt de kan komme, sier hun.