Amin går på det yrkesrettede introduksjonsprogrammet for Salg og Service ved Voksenpedagogisk senter. Kurset går på heltid, og følger skoleåret. 

Språktrening og fag

Opplegget kombinerer norsktimer, undervisning i salg og servicefag med fagplan fra videregående 1, og arbeidspraksis i bedrifter. Ved Voksenpedagogisk senter har de jobbet med Prosjekt Arbeidsrettet Introduksjonsprogram (PAI) siden 2015, delvis finansiert gjennom kommunale utviklingsmidler fra IMDi.

– Målet med et mer arbeidsrettet introduksjonsprogram er at deltakerne skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller videre utdanning. Elevene startet opp høsten 2017, og begynte i praksis i september. Etter et halvt år er det allerede fem av 17 deltakere som har fått noe lønnet arbeid, og flere andre nærmer seg, forteller Lisa Gilbert, som er programrådgiver og prosjektansvarlig ved Voksenpedagogisk senter. 

En av de som har fått jobbe ekstra er Amin, som jobbet på lageret som vikar i jula. 

– Jeg setter spesielt pris på oppfølgingen jeg får. Jeg blir målt på min prestasjon daglig når jeg plukker varer, så det er lett for meg å se min egen utvikling. I tillegg er de andre veldig hjelpsomme når jeg spør om ting. Da blir jeg flinkere, og klarer mer og mer, sier han. 

Lettere å snakke

Esayas Angosom Abera og Hassan Mazawran Ali har også hatt praksis på ASKO siden september, og stortrives. 

– Jeg er veldig glad for å få komme i praksis. Jeg lærer både jobben og å snakke mer. Vi spiser lunsj sammen med de andre, snakker og har det gøy. Jeg tør å snakke mer nå, sier Esayas, som nå jobber på lageret. Hassan jobber i kantina, og er helt enig.

– Jeg har erfaring fra restaurant, så selve arbeidsoppgavene er ikke så vanskelige. Det som er vanskelig er å lære norsk. Til å begynne med var jeg redd for å snakke feil, nå tør jeg å prøve mer, forteller han.   

Investering for framtida

ASKO Hedmark AS er en av innlandets største bedrifter innen logistikk og transport, med 260 medarbeidere fordelt på ulike avdelinger. De har gode erfaringer med å ta inn elever fra Voksenpedagogisk senter til arbeidspraksis.

– Dette har vært lærerikt for oss, og vi har blitt kjent med mange flinke medarbeidere. Vi ser dette som en investering i fremtidig arbeidskraft og kompetanse, sier administrerende direktør Terje Flaatrud i Asko Hedmark AS.