– Gjennom året har vi flere temaer som vi ønsker å gi folk god informasjon om. Det er jo gjerne slik at ulike problemstillinger er aktuelle og går igjen fra år til år, og vi har savnet filmer som kan demonstrere både hvordan man forebygger brann, men også hvordan man håndterer en brann dersom den skulle oppstå, sier Tommy Simensen, leder for forebyggende avdeling og feiervesenet. 

Tilgjengelig for alle 

Infofilmene skal deles via brannvesenets egen Facebookside, og vil ligge tilgjengelig på nett.  

– Vi kommer til å bruke filmene både som en del av vår egen opplæring internt, og som en del av vårt forebyggende arbeid utad overfor eksempelvis skoler, barnehager og folk flest. Gjennom året vil vi bruke filmene til å sette fokus på aktuelle problemstillinger, forteller han.  

Torsdag denne uken starter årets komfyrvaktkampanje, og Simensen kan røpe at brann på kjøkkenet vil være tema for den første infofilmen, som etter planen skal legges ut til helga. 

Det er CG Nord Media AS som står for produksjonen av infofilmene.  

På bildet

Fra v. Jan Petter Breilid, Kjell Knutsen, Tommy Simensen, Inge Rosenberg