– Alle elevene på skolen er med, og dette har vært et fantastisk prosjekt, sier rektor May-Britt Eriksen Norberg, som lover en sterk forestilling.

Viktige tema

– Tematikken i stykket går på emner som mobbing og utestenging, temaer som berører oss alle, sier hun.

I forestillingen presenterer elevene tidsaktuelle problemstillinger gjennom skuespill, sang og dans, og alle har øvd masse for å få alt på plass, godt veiledet av lærerne Tor Bergundhaugen og Ingrid Birkelund. 

Mitt valg-musikalen er en helt ny produksjon som bygger opp under målet om å gi barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg.

God dialog

– Arbeidet med denne musikalen har åpnet opp for gode samtaler om temaer som vennskap, voksne som forbilder, samtykke og andre emner som barn og unge forholder seg til i hverdagen. Derfor er dette mye mer enn en musikal, det er en fin bidragsyter til det sosiale miljøet ved skolen vår, sier Eriksen Norberg.

5., 6. og 7. juni blir det kjørt i alt tre kveldsforestillinger, mens det blir skoleforestillinger på dagtid 7. og 8. juni.

– Kveldsforestillingene i kveld og i morgen er ganske fulle, mens det fremdeles er noe ledig kapasitet torsdag kveld, sier rektor May-Britt Eriksen Norberg.