De omlag 800 elevene gikk to kilometer av kjerrestien Prestvegen. På veien var de innom sju poster, hvor de blant annet fikk møte Bolla Pinnsvin, Helene Harefrøken, Ragnar med den grønne votten, tatere og seterfolk.

Under Prestvegvandringen ble barna introdusert for skikkelser fra Prøysens forfatterskap på en levende måte. Etter vandringen fikk de se teaterstykket «Jenta som lærte kongen å spise havregrøt» utendørs i Kusvea. 

Og selvfølgelig ble dagen avsluttet med servering av havregrøt til alle de 800 elevene.