– Lesevennene er elever som skal opp i 5. trinn og som blir førskolebarnas faddere. Ved å lese for førskolebarna, blir fadderne og de kommende 1. klassingene kjent, forklarer leder i Simenstua barnehage, Mette Linnerud. 

«Lesevenner» er en del av de skoleforberedende aktivitetene i Simenstua barnehage, og et ledd i det tette samarbeidet mellom barnehagen og skolen. 

– Ordningen har blitt en tradisjon, og både rektor Else Margrethe Holst og jeg ser helt klart effekten av «lesevenner». Det å etablere en kontakt mellom 4. klassingene og førskolebarna før sommerferien gir en tryggere skolestart for de kommende 1. klassingene, legger Linnerud til. 

Gleder seg til skolestart

Olai og Tor-Martin synes ikke det er trist at de skal slutte i barnehagen. De er nemlig klare for en ny hverdag. 

– Jeg gleder meg til å begynne på skolen og til å lære nye ting, sier Olai. 

– Det blir gøy med skole, men jeg er litt usikker på lekser, legger Tor-Martin til. 

Isaiah og Embret fra Stavsberg skole synes det var stas å besøke barnehagen og lese for fadderbarna sine. De hadde forberedt seg på å lese boka «Kjempen koker suppe», som så ut til å engasjere. Og fadderrollen går de inn i med fullt alvor.  

– Vi skal leke med fadderbarna og passe på dem, sier Embret.
– Og passe på dem hvis de får problemer, legger Isaiah til.