Rundt bordet på møterommet hos Providor sitter fem damer og snakker ivrig om smått og stort. 

Dialekt og fagspråk

– Det er vanskelig med språket, spesielt med dialekten! Det sier Nonglak Lauritzen, og får støtte av sine kursvenninner. Alle har bodd fire-fem år i Norge, og samtlige snakker mye norsk. Men når man skal jobbe med godt voksne ringsaksokninger på kommunens sykehjem må man også kunne ord og uttrykk som ikke er så vanlige å se på trykk i skolebøker.

– Vi snakker om veldig mye forskjellig her på kurset, og lokale ord og uttrykk er noe av det vi er innom. Dialektuttrykk som «kaku» og «ænsles» kan jo være vanskelige også for oss som har norsk som morsmål, smiler kursleder Marit Ophus.  

Det er Ringsaker kommune som holder kurset i samarbeid med Providor Kurs og Kompetanse. Opplæringen er praksisnær, og henter eksempler fra det daglige arbeidet. 

– Vi har gått igjennom avviksskjema, hva alle ordene betyr samt hvordan og hvorfor man skal fylle ut slike skjema. I tillegg har jo deltakerne med seg sine erfaringer om språklige utfordringer som de deler med de andre. I tillegg fokuserer kurset mye på fagspråk som deltakerne møter i det daglige i jobben, sier hun.

Mye kompetanse

Flere av kursdeltakerne har utdanning fra sitt hjemland, men som ikke er godkjent her i Norge. Det er også flere som har eller er i ferd med å ta fagbrev som helsefagarbeider, deriblant Lauritzen. 

– Jeg har egentlig økonomisk utdanning fra Thailand, men etter at jeg kom til Norge begynte jeg å jobbe på Tømmerli bo. Jeg trives så godt med å jobbe med mennesker, så nå skal jeg ta fagbrevet – jeg må bare lære litt mer norsk først, sier hun. 

Gruppen består av ansatte med forskjellig nasjonalitet – deltakerne kommer fra Polen, Litauen, Latvia, Thailand, Kosovo, Eritrea, Cuba og Somalia. Alle jobber ved siden av kurset, derfor varierer deltakelsen fra dag til dag avhengig av hvem som er på jobb. 

– Det som er så bra er at fellesspråket her er norsk, det er det eneste alle snakker. Dermed blir det veldig mye god språktrening på kurset, forteller Ophus.