– Det er gledelig at befolkningsveksten fortsetter. Så langt i 2018 har folketallet vårt vokst med 234 personer, og det er vi godt fornøyd med, sier rådmann Jørn Strand.

Et greit tredje kvartal

Ringsaker har ofte en svakere vekst i tredje kvartal enn i de andre kvartalene. En netto vekst på 24 innbyggere er greit for dette kvartalet. Veksten skyldes en kombinasjon av tilflytting og fødselsoverskudd.

– Over tid har vi sett at dette kvartalet for Ringsakers del har hatt en tendens til å være noe svakere enn andre deler av året. Tredje kvartal er preget av at studenter flytter til studiestedene, og at flere dermed melder flytting på høsten enn ellers gjennom året. Det er derfor godt å se at det likevel er vekst i dette kvartalet. Våre nabokommuner har hatt et meget godt tredjekvartal, og det er positivt for hele regionen og Innlandet, sier Strand.

Tiltak som virker

Rådmannen mener veksten så langt i år viser at Ringsaker treffer i satsinga for å tiltrekke seg nye innbyggere.

– Ringsaker framstår som et attraktivt sted å bosette seg for stadig flere. Dyktige utbyggere sørger for at det utvikles en rekke nye, flotte og varierte botilbud, og vi har et offensivt næringsliv som byr på spennende arbeidsplasser og som bidrar til utvikling. Veksten kommer ikke av seg sjøl, men gjennom langsiktig arbeid med elementer som byutvikling, næringsutvikling, opplevelser, oppvekstmiljø og gode tjenestetilbud, understreker han.

 

Veksten i tall

3. kvartal 2018 Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet
Folketallet inng. kvartal 30967 34361 20749 21096 27918 30527 5312343
Fødte 77 90 66 52 69 59 14845
Døde 72 84 40 54 52 72 9544
Fødselsoverskudd 5 6 26 -2 17 -13 5301
Innvandring 85 73 32 53 60 62 15585
Utvandring 23 42 21 15 39 39 9296
Innflytting, innenl. 729 470 384 424 729 737 0
Utflytting, innenl. 607 483 376 389 651 636 0
Nettoinnfl, inkl utv/innv. 184 18 19 73 99 124 6289
Folketilvekst 189 24 45 71 116 111 11590
Folketallet utg. kvartalet 31156 34385 20794 21167 28034 30638 5323933
Prosentvis vekst 0,61 % 0,07 % 0,22 % 0,34 % 0,42 % 0,36 % 0,22 %

 

 

Så langt i år Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet
Folketallet inng. kvartal 30930 34151 20646 21123 27938 30642 5295619
Fødte 211 250 173 168 195 195 42782
Døde 234 267 163 159 176 224 30827
Fødselsoverskudd -23 -17 10 9 19 -29 11955
Innvandring 174 189 102 116 170 151 39657
Utvandring 80 89 55 53 81 110 23298
Innflytting, innenl. 1531 1139 900 798 1336 1366 0
Utflytting, innenl. 1376 988 809 826 1348 1382 0
Nettoinnfl, inkl utv/innv. 249 251 138 35 77 25 16359
Folketilvekst 226 234 148 44 96 -4 28314
Folketallet utg. kvartalet 31156 34385 20794 21167 28034 30638 5323933
Prosentvis vekst 0,73 % 0,69 % 0,72 % 0,21 % 0,34 % -0,01 % 0,53 %