Newton-rommet, som er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, kan benyttes av hele regionen. Etter planen skal rommet åpne høsten 2019.

– Nå kan barn og unge glede seg, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud, og legger til at dette er nok et viktig bidrag for å pirre unger og ungdoms nysgjerrighet for realfag og teknologi.

– Vi håper og tror det er noen voksne som vil like dette også!

Gitt tilskudd

Newton-rommet blir etablert i Gudahlgården sentralt i Brumunddal. Dette er en betydelig investering på ca. kr. 2.500.000,-, samt at det er avsatt midler til styrking av realfag i økonomiplanen. Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune har begge bidratt til å realisere denne etableringen.

– Vi setter umåtelig stor pris på de store tilskuddene til Newton-rommet. Denne støtten er uvurderlig, og vi er veldig takknemlige for at de deler vårt syn på viktigheten av et slikt senter i Ringsaker, sier næringssjef Tor Rullestad.

– Det er veldig hyggelig å kunne bidra til realisering av et Newton-rom i Brumunddal. Vår gave på 1,5 millioner kroner er øremerket utstyr for å sikre at Newton-rommet fyller sin funksjon. Newton-rom er et veletablert konsept som finnes mange steder i landet. Stiftelsen har tidligere gitt en gave et Newton-rom på Magnor som betjener flere kommuner i sør-fylket. Vi har ved selvsyn sett hvor motiverende og lærerik denne undervisningsformen er, sier Kristin Vitsø Bjørnstad, leder for Samfunn og Gaver i Sparebankstiftelsen Hedmark

Newton-rommet - et felles ressurssenter

Et Newton-rom vil fungere som et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skoler i en region. Newton-rommet vil kunne bidra til å løfte fokus på erfaringsbasert læring av realfag og viktigheten av høy kvalitet i undervisningen.  

– Fylkesrådet er imponert over den målrettede satsingen Ringsaker kommune som skoleeier viser for økt kvalitet i opplæringen. Vi er glad for å kunne være en bidragsyter og samarbeidspartner inn i Ringsaker kommunes systematiske satsing på kvalitet i opplæringen, sier fylkesråd Aasa Gjestvang. Newton-rommet vil gjennom aktiviteter utover skoletid kunne bidra til å løfte allmennhetens interesse og forståelse for realfag. Sist men ikke minst; det kan være en arena for etterutdanning og inspirasjon, både for etablerte lærere og lærerstudenter.

Hva er et Newtonrom?

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. En eller flere Newton-lærere er tilknyttet lokalet. Med et spekter av utstyr, fra enkelt til avansert, skal Newton-lærer undervise besøkende klasser, med klasselærer, i en gitt Newton-modul som varer fra tre timer til to skoledager.

Newton-rommenes utforming og funksjon vil variere fra sted til sted, men det er anbefalt at et Newton-rom er fra 150 m2, og innehar fasiliteter som et enkelt laboratorium, et lite amfi samt arealer til å praktiske og utforskende oppgaver.

Et Newton-rom er gjerne plassert på en skole eller i sentralt beliggende lokaler i en kommune. I noen tilfeller er også Newton-rom etablert hos andre som ønsker å fremme naturvitenskap, f.eks Vitensentre. Newton-rom kan med fordel også brukes til realfagsrelaterte aktiviteter på kveldstid, i helger og ferier. Det er et mål at gjennomføring av en Newton-modul krever utstyr og metodikk som utfordrer elevene til å jobbe praktisk og utforskende, og at den metodisk legger vekt på å få elevene engasjerte og til å utforske, forklare og utdype fag. Viktige moment er at praktiske aktiviteter skal ha en teoretisk/muntlig innledning, og at man etter praktiske aktiviteter skal ha en oppsummering (hva lærte vi nå?).