Home Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram der frivillige familiekontakter besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder, to til fire timer i uka. Oppgavene til familiekontaktene varierer ut fra familienes behov.

–  I noen tilfeller er man samtalepartner for de voksne, mens i andre familier har man behov for noen som kan ta en trilletur med babyen eller ta med større søsken en tur ut. Dette er noe hver enkelt familie og deres familiekontakt finner ut av sammen, sier Kjersti Marita Gresseth, som er Home Start koordinator i Ringsaker kommune.    

God støtte

Det er mange småbarnsforeldre som ikke selv har familie i nærheten, og som kanskje ikke har et stort nettverk å spille på. Da kan det være godt å få besøk av en familiekontakt som kan gi dem et pusterom i hverdagen.

– Per i dag har vi tolv familiekontakter, men vi vet at behovet er større. Det er motiverende og engasjerende å se hvor lite som skal til for at hverdagen skal bli helt annerledes for familiene, og familiekontaktene våre gir uttrykk for at det gir mye mer enn det koster å være familiekontakt, sier Gresseth.

Høres dette interessant ut? Da kan du ta kontakt med Kjersti Marita Gresseth på telefonnr. 404 33 966. Kurset gjennomføres over fire dager i uke 19, mandag 6. mai, tirsdag 7. mai, torsdag 9. mai og fredag 10. mai. Oppstart er kl. 09.00 hver dag.