I januar lanserte NHO og KS i samarbeid en kåring av gode vertskapskommuner for næringslivet. Hovedmålet med initiativet er å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv. I en pressemelding 5. april offentliggjorde NHO og KS at Ringsaker kommune er en av tre kommuner som er plukket ut til finalen, som er på kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 9. april.

Samspill er avgjørende

Rådmann Jørn Strand trekker fram samspillet med næringslivet og andre aktører som helt sentralt i arbeidet med næringsutvikling. 

– Arbeidet med næringsutvikling og samfunnsutvikling gjøres både gjennom langsiktig planlegging, gjennom dialog og samhandling med en rekke aktører og i de helt konkrete og operative handlinger i den enkelte sak. Det er svært viktig at kommunen forstår næringslivets behov, og kommunen må derfor være tilgjengelig, løsningsorientert og forutsigbar. Det er resultatene som teller. Vi forsøker derfor å være tett på næringen og spille på de ulike deler av den kommunale virksomheten i møtet med næringslivet. Nominasjonen motiverer til videre innsats, og vi skal gi full gass i arbeidet framover, sier Strand.
 
Rådmannen mener det er viktig at NHO og KS tar initiativ til slike kåringer.

– Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO og regiondirektør Trond Lesjø i KS gjør en viktig jobb i å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av at kommuner jobber med tilrettelegging for næringslivet. Det er helt avgjørende for samfunnsutviklingen at kommuner aktivt støtter opp under og bidrar til næringsutvikling, framhever Strand.

Dialog hver dag

Næringssjef Tor Rullestad er i dialog med næringslivet hver dag. Han mener det er viktig at næringslivet skal oppleve at det er enkelt å ha dialog med kommunen.  

– Vi ønsker å være tilgjengelige for næringslivet, og vi forsøker å legge opp til en konstruktiv og løsningsorientert dialog, der vi sammen ser etter muligheter. Det er et tett samspill med de ulike delene av den kommunale virksomheten, slik at vi kan yte bistand der næringslivet har behov. Vi lærer mye av dialogen med næringslivet, og vi utvikler oss hele tiden, sier næringssjefen.

Les pressemeldingen fra NHO/KS.