– Varehandelstallene er en viktig vekstindikator. Dette viser at strategiene virker. Vi har hatt en sterk økning over flere år, og at det nå i 2018 øker ytterligere med over 1400 kroner per person er svært gledelig. Dette viser både at Ringsaksokningen handler lokalt og at det er svært mange som kommer til Ringsaker for å handle. Dette er arbeidsplasser og vekst! sier rådmann Jørn Strand.

Vekst i hele kommunen

Næringssjef Tor Rullestad mener handelsveksten i Ringsaker kommer som følge av en bred satsing innen både sentrumsutvikling, utviklingen av næringsområder utenfor bykjernen og satsing mot handel i forbindelse med hyttetrafikk og reiseliv.

– Det er gledelig at det er gode tall over hele kommunen. Det har vært et litt krevende år for en del av bedriftene som ligger langs E6, men det er godt å se at det likevel er positive resultater totalt sett. Det er en god utvikling i handelen i byene våre, og reiselivstrafikken har også gitt mange butikker god omsetning. Gjennom tilretteleggingen for plasskrevende varehandel i Nydalsområdet, ligger det til rette for ytterligere vekst framover, sier Rullestad.

Formidabel utvikling

I 2008 var det svært mange ringsaksokninger som dro til nabobyene for å handle, og handelslekkasjen var stor. Grepene som ble tatt innenfor sentrumsutvikling, utvikling av handelsområder og utvikling i samarbeid med næringslivet viser gode resultater, og bildet er i dag kraftig endret.

– Siden 2008 har vi fram til 2018 hatt en vekst på nesten 70 % i omsetningen i varehandelen mens landsnittet har vekst på i overkant av 20 %. Utviklingen av attraktive og funksjonelle bysentrum kombinert med arrangement har vært helt sentrale grep for å tilskynde denne utviklingen. Den koselige småbyidyllen i Brumunddal og Moelv er avgjørende for å trekke handel. Handelsstanden har vært flink til å lage gode handleopplevelser, og ringsaksokningen er flink til å møte opp og benytte seg av tilbudet som finnes lokalt. Når det nå i tillegg utvikles nye, attraktive områder for plasskrevende handel, ligger det til rette for ytterligere vekst i varehandelen framover, mener Strand.

 

Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr per 31.12) Tabell 04776

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Økning 
 2008-2018 

 Økning %
 2008-2018 

 Økning
 2017-2018 

 Økning %
 2017-2018 

0403 Hamar

95.405  

96.946  

96.670  

98.650  

95.966  

94.675  

99.639

108.817 

114.086 

114.822 

113.311 

17.906

18,77 %

-1511

-1,32 %

0412 Ringsaker

55.315

56.878

58.189

60.479

65.910

68.338

72.145

82.946

87.667

92.223

93.663

38.348

69,33 %

1440

1,56 %

0417 Stange

36.240

37.817

38.827

38.823

38.595

39.113

39.689

39.763

39.632

40.230

41.883

5.643

15,57 %

1653

4,11 %

0427 Elverum

80.681

80.785

79.960

80.201

82.258

85.254

87.605

85.883

86.388

87.428

89.703

9.022

11,18 %

2275

2,60 %

0501 Lillehammer

91.182

92.385

93.722

96.398

97.735

98.806

104.326

106.740

109.552

110.806

112.178

20.996

23,03 %

1372

1,24 %

0502 Gjøvik

81.033

82.650

84.169

85.469

88.405

90.447

94.848

95.303

97.039

97.574

99.123

18.090

22,32 %

1549

1,59 %

Hele landet

69.540

70.823

71.919

73.229

74.916

75.802

78.244

80.180

82.379

83.667

84.610

15.070

21,67 %

943

1,13 %