Målet med prosjektet er å bidra til bedre tjenester innen veivedlikehold og snørydding på vinterstid i alle kommunene. 

Felles problemstillinger: «Snø til besvær»

Det er en felles problemstilling at stort snøfall gir store utfordringer med dagens brøytevirksomhet, og kostnadene eskalerer.

– Vi så at vi her hadde en del utfordringer som var like for alle kommunene, og tenkte det kunne være lurt å utvikle nye og bedre løsninger for snørydding sammen i stedet for at alle skulle sitte og gjøre det hver for seg, forteller prosjektleder Pål Godard fra Gjøvik kommune.

Kommunene gikk sammen og sendte en felles søknad om midler til såkalt «innovasjonspartnerskap». 

– Det er jo ikke hver dag at vi lanserer store samarbeidsprosjekter på tvers av Mjøsa, og det er utrolig positivt at vi har fått til dette, mener Godard. 

Søknaden ble altså innvilget, og «Snø til besvær» var blant prosjektene som ble tildelt mest penger. Nå skal kommunene jobbe videre med prosjektet, som trolig vil dra seg over tre år.  

Samfunnsutfordringer

Det er Innovasjon Norge og Norges forskningsråd som fordeler 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige, og Beate Follestad fra Innovasjon Norge mener dette er et prosjekt som faller godt innenfor rammene for disse midlene. 

– Prosjektene det søkes om støtte til skal løse samfunnsutfordringer som angår mange, de skal ha et stort økonomisk og velferdsmessig potensial, og løsningene skal kunne utvikles sammen med næringslivet, sier hun.