Vi følger opp innspillene fra det åpne møtet mandag 22. mai og vil ha med deg som innbygger eller næringsdrivende i Mesnali for å fortsette prosessen med utvikling av bygda sammen. Mesnali bygdeutvalg og Ringsaker kommune har bearbeidet innspillene som kom i det første møtet.

I møtet 2. oktober vil hovedtema være hvordan en kan utvikle et uteområde/nærmiljøanlegg. I tillegg ønsker vi dialog om videre utvikling av badeplassene i bygda. Oppsummering av innspill fra forrige møte blir presentert innledningsvis. Det blir servert kaffe og kringle.

Program:

Oppsummering av innspill fra forrige møte v/Linn Christin Myhrer Rueslåtten fra Mesnali bygdeutvalg og Alf Thomassen fra Ringsaker kommune.

Innspill for utvikling av et uteområde/nærmiljøanlegg og badeplassene i bygda v/Marit Sannes-Fageraune og Ingeborg Nordlund fra Ringsaker kommune

Oppsummering og veien videre v/Alf Thomassen

Tid: Mandag 2. oktober kl. 18.00- 21.00

Sted: Fjellnær forsamlingslokale, Nordmessenveien 57

Velkommen!