Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer

Reguleringsplan Farveriparken, Moelv – høring og offentlig ettersyn

Planutvalget har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Farveriparken, Moelv ut til offentlig ettersyn, og høring. Formålet med planen er tilrettelegging for fortetting av eksisterende boligområde med boligblokker og rekkehus, gangveg og grøntdrag langs Moelva og bevaring av Storgata 124. Høringsfrist er 22. januar 2023.

Verven-Pardis, vedtatt endringer i reguleringsplan.

Endringen gjelder områdene som tidligere var regulert for blokkbebyggelse i den nordlige delen av planområdet ved Vervenvegen. I stedet for tre boligblokker tillates det nå 10 rekkehus og 5 atriumhus. Felles uteareal i dette området reduseres fra 1,6 daa til 643 m2.

Klagefrist for dette vedtaket er satt til 19.12.2022. 

 

Møte i funksjonshemmedes råd 28.11.2022

Det avholdes møte i funksjonshemmedes råd 28.11.2022 kl.12.00-15.00. Møtet finner sted i møterom 1 i kommunebygget i Brugata 2, Brumunddal.

Møte i utvalg for omsorg den 30.11.2022

Det avholdes møte i utvalget for omsorg onsdag 20.11 kl. 13.00-16.00. Møtet finner sted i Formannskapssalen (3. etasje) i Furnesvegen 28 i Brumunddal.