Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

Ledige næringstomter

I Ringsaker har vi svært sentrale tomter til næringsutvikling. Det er blant annet ledige tomter på Rudshøgda og i Brumunddal.

Granrud del IV (Tine SA sitt anlegg), endring av reguleringsplan - høring

Forslag om at Tine SA sitt anlegg i Brumunddal får adkomst fra Ringsakervegen, med både inn- og utkjøring i allerede etabalert avkjøring. Gjeldende reguleringsplan sier at den vestre delen av Tine sitt område skal ha adkomst fra Ringsakervegen, og den østre fra Strandsagvegen. Høringsfrist er 7. september 2018.

Nytt bussknutepunkt i Brumunddal fra 9. juli

Mandag 9. juli vil alle bussene i Brumunddal kjøre via den nye gateterminalen «Brumunddal sentrum». Gateterminalen består av holdeplasser i Øverbakkvegen og Nygata. Sjurstuvegen blir dermed ikke lenger knutepunkt for bussene i Brumunddal.