Hvorfor er det viktig for barn og unge å delta på fritidsaktiviteter?

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er en sentral del av hverdagen til en stor andel barn og unge, og deltakelse innenfor organiserte fritidsaktiviteter har flere viktige funksjoner i barn og unges liv.

Dette er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Barn og unge får delta i aktiviteter de liker, og utvikle ferdigheter som gis mestring og glede.

Hva kan jeg gjøre for å bidra til å gi barn en aktiv fritid?

  • Er det et barn i din bekjentskapskrets som mangler en fritidsaktivitet å gå til, så kontakt hans eller hennes foreldre og hør om de har bruk for en hjelpende hånd. 
  • Tilby å ta barnet med til en prøvetime på det laget, klubben eller foreningen ditt eget barn deltar i. 
  • Tilby skyss når du likevel skal kjøre ditt eget barn. 
  • Ser du at noen barn er i ferd med å droppe ut, spør hvorfor og tilby din hjelp med eventuelle utfordringer. 
  • Utstyr for deltakelse i ulike aktiviteter er ofte kostbart og barn vokser gjerne ut av utstyret før det er utslitt. Det å selge utstyr videre til en rimelig penge vil kunne være til god hjelp for familier med dårlig råd. 
  • Arranger gjerne  «byttedager» i klubben.