Ansatte på kulturkontoret

E-post: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no

Marthe Sørby, kultursjef 
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 482 61 022

 

Avdeling allmennkultur

Marte Sørby, avdelingsleder
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 482 61 022

Mona Storlien
Ansvar: Økonomirapportering, merkantile oppgaver, postmottak
E-post: mona.storlien@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 456 58 410

Rebekka Joswig
Ansvar: Kultur nettside, kulturkalender, arrangement, Den kulturelle skolesekken, Karusellkoret, Ti på hjul
E-post: rjw@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 977 08 832

Ragnhild Nilsen Austdal
Ansvar: Kommunale tilskudd kunst og kultur, kulturminner, pilegrimsleden, utsmykning, kunst
E-post: ragnhild.nilsen.austdal@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 93 946

Magnus Nysveen
Ansvar: Klubbutvikler og leder Brumunddal fritidsklubb og Nes fritidsklubb
E-post: magnus.nysveen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 477 98 602

Chaouki Tefla
Ansvar: Leder Moelv fritidsklubb, skateparken i Moelv
E-post: cte@ringsaker.kommune.no
Telefon: 45 97 14 62

Ida Sofie Flatekvål
Ansvar: Klubbarbeider Nes fritidsklubb
E-post: isfl@ringsaker.kommune.no
Telefon: 915 11 575

Geir Otnes
Ansvar: Den kulturelle spaserstokken
E-post:got@ringsaker.kommune.no​
Telefon: 476 97 455 / 951 16 647

 

Avdeling idrett og folkehelse

Marit Helen Sannes-Fageraune, avdelingsleder
E-post: marit.helen.sannes@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 995 24 393

Sindre Tollan
Ansvar: Kommunale tilskudd idrett og friluftsliv, Skurven, Bystafett, lekeplasser, nærmiljøanlegg
E-post: tos@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 476 95 948

Ingeborg Nordlund, folkehelsekoordinator
Ansvar: Forebyggende helsefremmende arbeid, 10 topper, sykkelby, stolpejakt, turstier
E-post: ingeborg.nordlund@ringsaker.kommune.no 
​Telefon: 995 22 273

Sondre Bonkerud
Ansvar: Kulturhus og idrettshaller
​E-post: sondre.bonkerud@ringsaker.kommune.no  
​Telefon:  970 74 455

Ingvild Alfstad
Ansvar: Aktivitetsleder og koordinator tilrettelagte tilbud
​Telefon: 457 33 999
E-post: ingvild.alfstad@ringsaker.kommune.no

Morten Trosvik
​Ansvar: Utleie utstyr, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: mtr@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 464 23 849

Guri Kåshagen
Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede, kunstnerisk/kreativt arbeid inn i produksjoner og arenaer
E-post: guri.kåshagen@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 476 95 949

Kristian Aasdal-Hansen
​Ansvar: Ledsagerbevis, tilrettelegging av aktiviteter Aktiv fritid, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hnk@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 414 25 836

Ann-Kristin B. Dæhlin
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: akd@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 482 00 727

Heidi Fedreheim
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hef@ringsaker.kommune.no

Christin Björk Hagene
Ansvar: Teamleder Mjøsbadet og Moelvhallen
​E-post: christin.bjork.hagene@ringsaker.kommune.no 
​Telefon:  975 87 197

Ansatte på kulturskolen

E-post: postmottak.kulturskolen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 51 84

Administrasjon

Kaja Margrete Aadne Thoresen, rektor
E-post: kaja.margrethe.aadne.thoresen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 473 41 626

Olaf Aasen, inspektør
E-post: olaf.aasen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 778

Kristiane Hulleberg, rådgiver
E-post: kristiane.hulleberg@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 775

Ansatte på bibliotekene

E-post avdeling Brumunddal: biblioteket.brumunddal@ringsaker.kommune.no
E-post avdeling Moelv: biblioteket.moelv@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 90
 

Bibliotek i Brumunddal og Moelv

Mette Westgaard, biblioteksjef
E-post: mette.westgaard@ringsaker.kommune.no
Telefon: 951 43 340

Guri K. Larsen, førstesekretær
E-post: gur@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 431

Mirjana Marjanovic, avdelingsleder
E-post: marjana.marjanovic@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 418

Heidi Brennodden, avdelingsleder
E-post: hebr@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 432

Yngvill Sandnes, skolebibliotekkoordinator
E-post: yngsand@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 438

Reidun Riisehagen, avdelingsbibliotekar
E-post: reidun.riisehagen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 434

Linda Terese Antonsen, barnebibliotekar
E-post: linda.terese.antonsen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 435

Karin Nordseth, bibliotekar
E-post: Karin.Marianne.Nordseth@ringsaker.kommune.no
Telefon: 456 18 583

Tuva Kleven, bibliotekmedarbeider
E-post: tuva.klevenr@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 417

Monica Hasli, bibliotekmedarbeider
E-post: monica.hasli@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 437

Line Knutsen, bibliotekmedarbeider
E-post: line.knutsen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 439

Hilde Bekkevold, sekretær
E-post: hilde.bekkevold@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 940 14 436

Linda Selma Brandal
E-post: linda.brandal@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62940 14 416

 

 

Ansatte på Prøysenhuset

E-post: proysenhuset@ringsaker.kommune.no

Marie Beate Rise, daglig leder
E-post: marie.beate.rise@ringsaker.kommune.no
Telefon: 922 54 598 

Asle Berteig, kunstnerisk leder
E-post: asle.berteig@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 918 24 563

Hogne Moe, kunstnerisk leder og formidler
E-post: hogne.moe@ringsaker.kommune.no
Telefon: 924 19 088

Jane Hatterud, formidler
E-post: jane.hatterud@ringsaker.kommune.no
Telefon: 918 53 457

Stine Stendahl, salgs- og arrangementsansvarlig
E-post: stine.stendahl@ringsaker.kommune.no
Telefon: 979 82 888
 
Rosel Svare, spesialkonsulent
E-post: rosel.svare@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 93 944
 
Signe Emilie Smestad, kafèansvarlig
E-post: signe.emilie.smestad@ringsaker.kommune.no
Telefon: 954 95 988
 
Geir-Ivar Jacobsen, vaktmester
E-post: geir-ivar.jacobsen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 404 00 508
 
Kenneth Eklund, vaktmester
E-post: kenneth.eklund@ringsaker.kommune.no
Telefon: 984 01 698