Ansatte på kulturkontoret

E-post: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no

Asle Berteig, kultursjef
E-post: asle.berteig@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 918 24 563

 

Avdeling allmennkultur

Marte Sørby, avdelingsleder/assisterende kultursjef
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 482 61 022

Ragnhild Nilsen Austdal
Ansvar: Kulturminner, pilegrimsleden, utsmykning, kunst
E-post: ragnhild.nilsen.austdal@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 93 946

Camilla Ødegården Bakken
Ansvar: Økonomirapportering, arrangement
E-post: camilla.bakken@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 476 93 947

Rebekka Joswig
Ansvar: Kultur nettside, kulturkalender, arrangement, Den kulturelle skolesekken, Karusellkoret
E-post: rjw@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 977 08 832

Morten Trosvik
​Ansvar: Utleie utstyr, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: mtr@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 464 23 849

Guri Kåshagen
Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede, kunstnerisk/kreativt arbeid inn i produksjoner og arenaer
E-post: guri.kåshagen@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 476 95 949

Ann-Kristin B. Dæhlin
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: akd@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 482 00 727

Heidi Fedreheim
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hef@ringsaker.kommune.no

Geir Otnes
Ansvar: Den kulturelle spaserstokken
E-post:got@ringsaker.kommune.no​
Tlf: 476 97 455 / 951 16 647

 

Avdeling idrett og folkehelse

Marit Helen Sannes -Fageraune, avdelingsleder
E-post: marit.helen.sannes@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 995 24 393

Sindre Tollan
Ansvar: Kommunale tilskudd idrett og friluftsliv, Skurven, Bystafett, lekeplasser, nærmiljøanlegg
E-post: tos@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 476 95 948

Ingeborg Nordlund, folkehelsekoordinator
Ansvar: Forebyggende helsefremmende arbeid, 10 topper, sykkelby, stolpejakt, turstier
E-post: ingeborg.nordlund@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 995 22 273

Lars Ivar Ulmo
Ansvar: Kulturhus og idrettshaller
​E-post: liu@ringsaker.kommune.no  
​Telefon:  970 74 455

Kristian Aasdal-Hansen
​Ansvar: Ledsagerbevis, tilrettelegging av aktiviteter Aktiv fritid, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hnk@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 414 25 836

Nina Beate Lømo
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: nbl@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 464 23 857

Ida Sofie Flatekvål
Ansvar: Klubbleder Brumunddal fritidsklubb og ansatt Nes fritidsklubb
E-post: isfl@ringsaker.kommune.no
Telefon: 915 11 575

Kari Benum
Ansvar: Arkivering, postmottak
E-post: kari.benum@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 95 952

Christin Björk Hagene
Ansvar: Teamleder Mjøsbadet og Moelvhallen
​E-post: christin.bjork.hagene@ringsaker.kommune.no 
​Telefon:  975 87 197

Bjørn Terje Jensen 
Ansvar: Tilsynsvakt Brumunddal teatersa, Tingnes kulturhus og Moelv kulturhus
E-post: btj@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 417 29 283

Stein Olestad
Ansvar: Leder Nes fritidsklubb
E-post: ​kkufriti@online.no
Telefon: 62 35 23 31

 

Chaouki Tefla
Ansvar: Leder Moelv fritidsklubb, skateparken i Moelv
E-post: cte@ringsaker.kommune.no
Telefon: 45 97 14 62

 

 

Ansatte på kulturskolen

Kulturskolen

E-post: postmottak.kulturskolen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 51 84

Administrasjon

Benedicta Gray, rektor
E-post: benedicta.gray@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 779

Olaf Aasen, inspektør
E-post: olaf.aasen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 778

Kristiane Hulleberg
Ansvar: Rådgiver, korps og musikkavdeling
E-post: kristiane.hulleberg@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 92 775

Ansatte på bibliotekene

Biblioteket i Brumunddal

Mette Westgaard, biblioteksjef
E-post: mette.westgaard@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 91/951 43 340

Torhild Hagene, avdelingsbibliotekar, oppsøkende tjeneste
E-post: torhild.j.hagene@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 98

Guri K. Larsen, førstesekretær
E-post: gur@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 95

Reidun Riisehagen, avdelingsbibliotekar
E-post: reidun.riisehagen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 96

Monica Westvold, barnebibliotekar, avdelingsleder
E-post: monica.westvold@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 92

Ida Adolfsen, sekretær
E-post: ida.adolfsen@ringsaker.kommune
Telefon: 62 33 64 94

Tuva Kleven, bibliotekmedarbeider
E-post: tuva.klevenr@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 82

Monica Hasli, bibliotekmedarbeider
E-post: monica.hasli@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 93

Biblioteket i Moelv

Linda Selma Brandal, skolebibliotekveileder
E-post: linda.brandal@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 84
 
Heidi Brennodden, avdelingsleder
E-post: hebr@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 85

Tuva Kleven, biblioteksmedarbeider
E-post: tuva.klevenr@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 82

Linda Terese Antonsen, barnebibliotekar
E-post: linda.terese.antonsen@ringsaker.kommune.no 
Telefon: 62 33 64 83

Biblioteket på Brøttum

Line Knutsen, filialstyrer
E-post: line.knutsen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 64 89

Ansatte på Prøysenhuset

E-post: proysenhuset@ringsaker.kommune.no

Marie Beate Rise, daglig leder
E-post: marie.beate.rise@ringsaker.kommune.no
Telefon: 922 54 598 

Hogne Moe, kunstnerisk leder og formidler
E-post: hogne.moe@ringsaker.kommune.no
Telefon: 924 19 088

Jane Hatterud, formidler
E-post: jane.hatterud@ringsaker.kommune.no
Telefon: 918 53 457

Stine Stendahl, salgs- og arrangementsansvarlig
E-post: stine.stendahl@ringsaker.kommune.no
Telefon: 979 82 888
 
Jenny Andresen Djupvik, kulturrådgiver
E-post: jenny.andresen.djupvik@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 404 37 730
 
Rosel Svare, førstesekretær
E-post: rosel.svare@ringsaker.kommune.no
Telefon: 476 93 944
 
Signe Emilie Smestad, kafèansvarlig
E-post: signe.emilie.smestad@ringsaker.kommune.no
Telefon: 954 95 988
 
Jorunn Brattberg, renholds- og servicemedarbeider
E-post: jorun.brattberg@ringsaker.kommune.no
Telefon: 971 30 406
 
Geir-Ivar Jacobsen, vaktmester
E-post: geir-ivar.jacobsen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 404 00 508