Navn Funksjon E-postadresse
Andersen, Markus Haave Barneveileder lmarande@skole.ringsaker.kommune.no
Arneberg, Ellinor Lærer lellarne@skole.ringsaker.kommune.no
Bjerke, Erik Grønvold Fagarbeider

leribjer@skole.ringsaker.kommune.no

Bjerke, Malin Lærer

lmalbjer@skole.ringsaker.kommune.no

Dalsrud, Dan Are Lærer ldandals@skole.ringsaker.kommune.no
Dølplads, Tanya Haagensen Fagarbeider ltandølp@skole.ringsaker.kommune.no
Evjestad, Reidun Lærer lreievje@skole.ringsaker.kommune.no
Farbergshagan, Mona Fagarbeider lmonfarb@skole.ringsaker.kommune.no
Fond, Kristin Nyborg Lærer lkrisnybo@skole.ringsaker.kommune.no
Fond, Per Øyvind Nyborg Lærer lperfond@skole.ringsaker.kommune.no
Granerud, Grethe Rektor grgr@ringsaker.kommune.no
Helmersen, Jonatan Barneveileder

ljonhelm@skole.ringsaker.kommune.no

Hodøl, Inger Helene Lærer linghodø@skole.ringsaker.kommune.no
Jakobsen, Marita Fagarbeider lmarjako@skole.ringsaker.kommune.no
Jahnsrud, Simen Lærer lsimjahn@skole.ringsaker.kommune.no
Johansen, Jesper Sørum Barneveileder ljesjoha@skole.ringsaker.kommune.no
Jørstad, Hege Rugelsjøen Lærer lhegjors@skole.ringsaker.kommune.no
Klemmetsrud, Mette Lærer lmetklem@skole.ringsaker.kommune.no
Kristiansen, Maren Lærer lmarkrist@skole.ringsaker.kommune.no
Krogrud, Marianne Lærer lmarkrog@skole.ringsaker.kommune.no
Krokengen, Christer Barneveileder lchrkrok@skole.ringsaker.kommune.no
Lahlum, Julie Lærer julie.lahlum@skole.ringsaker.kommune.no
Langseth Lærer lmarlang1@skole.ringsaker.kommune.no
Liberg, Hilde Holen Lærer/teamleder lhillibe@skole.ringsaker.kommune.no
Lovas, Mari Lærer lmarlova@skole.ringsaker.kommune.no
Mannai, Amal Morsmålslærer lamamann@skole.ringsaker.kommune.no
Marcussen, Lise Lærling llismarc@skole.ringsaker.kommune.no
Nysæter, Peder Jensbak Barneveileder lpednysæ@skole.ringsaker.kommune.no
Opsahl, Stina Lærer lstiopsa@skole.ringsaker.kommune.no
Opsal, May-Britt Holmlund SFO-leder mtt@ringsaker.kommune.no
Opsal, Simen Barneveileder lsimopsa@skole.ringsaker.kommune.no
Petterson, Nina Jeanette Fagarbeider lninpett@skole.ringsaker.kommune.no
Rogne, Marte Barneveileder lmarrogn@skole.ringsaker.kommune.no
Samuelstuen, Madelen K. Lærer madelen.samuelstuen@skole.ringsaker.kommune.no
Skjelseth, Lene Simensen Adm.konsulent lsi@ringsaker.kommuner.no
Stana, Astrid Lærer/ass.rektor ats@ringsaker.kommune.no
Trøftmoen, Hilde Martinsen Lærer lhiltrof@skole.ringsaker.kommune.no
Øynes, Trine Fredrikke Lærer ltrioyne@skole.ringsaker.kommune.no