Bravo Norge AS

Forretningsidé: 
«Digitalisering - Imponerende enkelt. Vi i Bravo leverer IT-og AV-utstyr, som en driftet tjeneste. Det vil si at vi kan stå for hele din digitale infrastruktur, uansett omfang!»

Kontaktperson
Håvard Lunde

Nettside:
https://bravosteps.no

E-post:
havard.lunde@bravosteps.no 

Telefon: 
+47 900 22 879

Hjelte Digital

Forretningsidé:
«Digital plattform for interaktive, datadrevne applikasjoner.»

Kontaktperson:
Nils Hjelte

E-post: 
nils.hjelte@gmail.com

Houmb AS

Forretningsidé:
«Houmb AS leverer konsulent-, opplærings- og kurstjenester innenfor cyber- og digitalsikkerhet for industrielle systemer og kritisk infrastruktur. Selskapet jobber med cybersikring av olje og gassplattformer i Nordsjøen og strømnettet i Norge.»

Kontaktpersoner: 
Siv Hilde Houmb, Liv Elin Houmb og Erlend Agøy Engum. 

Les mer:
https://www.linkedin.com/company/houmb-as   

E-post:
SHH@houmbas.com 
EAH@houmbas.com

 

Magisk Kunnskap AS

Forretningsidé:
«Utvikler og selger digitalt læremiddel for flerspråklig ungdom.»

Kontaktperson: 
Tone Evensen

Nettside:
https://magiskkunnskap.no

E-post:
tone@huginogmunin.org

Repasdo AS

Forretningsidé:

«Repasdo er en plattform for produksjon av klær og tilbehør fra brukte tekstiler. Plattformen bygger et nettverk av små lokale økosystemer (forsyningskjede for brukte tekstiler, renseriservice innen vasking, ionisering og farging, selvstendige syersker og kunder) som kommuniserer. Repasdo produkter selles under fellesvaremerket Repasdo. 

Kontaktperson: 
Sara Mahdavi

Nettside:
https://repasdo.com

E-post: 
sara@repasdo.com

Telefon: 
+47 913 79 318

Selvskapt AS

Forretningsidé:
«Selvskapt AS skal tilrettelegge et suksessystem med personlig utvikling og forretningsutvikling med de nødvendige verktøyene og prosessene. 

Formålet er å hjelpe enkelt individer og bedrifter til å oppnå sitt ønskede resultat i livet og/eller i sin bedrift».

Nettside:
https://selvskapt.no/  

E-post: 
post@selvskapt.no

Telefon:
620 00 877

Kontaktperson: 
Eirik Kolloen Trampe-Kindt

Studenter i Gründerparken

Nina Mari Nordholm Andersen
Studiested: Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer.
Studium: Bachelor i organisasjon og ledelse
 

Ingeborg Andresen
Studiested: Handelshøgskolen Innlandet (Høgskolen i Innlandet) 
Studium: Årsstudium i Bedriftsøkonomi – med mål Bachelor med fordypning i økonomi og administrasjon. 


Odd Alexander Grødahl
Studiested: Høgskolen i Innlandet, avd Lillehammer
Studium: Bachelor i barnevern, 1 år gjennomført

Fossekall AS

Forretningsidé:

«Bærekraftig forretningsutvikling:
Fossekall bistår SMB-markedet med bærekraftig forretningsutvikling og lønnsomme ideer. Vi bidrar til å skape vekst i norske bedrifter:
Økonomisk vekst, vekst i lønnsomhet, personlig vekst, vekst i kunnskap og ferdigheter og bærekraftig vekst. Vi løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

 

Kontaktperson i Gründerparken: 
Hedvig Rognerud

Nettside:
https://fossekall.no

E-post: 
hr@fossekall.no

Telefon: 
+47 903 63 096