Boligtomter i Moelv

Fjølstadmarka

Tomtene har landlig beliggenhet litt nord for Moelv sentrum, med flott utsikt over Mjøsa og naturskjønne områder på Ring. Umiddelbar nærhet til golfbane og kort avstand til flotte turområder. Trygg skoleveg til barneskoler, og det ligger flere barnehager i nærområdet. Moelv ligger ca. 30 min. i reisetid fra Sjusjøen.

Se oversikten over ledige boligtomter i Moelv

Boligtomter på Nes

Stavsjø

Relativt nytt boligområde Brovoldbakken like sør for sentrum på Stavsjø. Fin utsikt over omkringliggende kulturlandskap, og trygg gangavstand til skoler, barnehage og butikk på Stavsjø.

Boligtomter på Helgøya

Fantastiske tomter på idylliske Helgøya – Norges største innlandsøy. Tomtene er svært solrike med flott utsikt over Mjøsa og Tingnes. Ligger i forlengelse av eksisterende boligområde – Bjørklunden.

Se oversikten over ledige boligtomter på Helgøya

Boligtomter på Årengen

Én ledig boligtomt ved gamle Årengen skole. Beliggende i et fantastisk område med flott utsikt sørover mot Helgøya og Mjøsa, og barnehage like ved.
Se tomteannonsen.
 

Kommunale boligfelt og tomter som kommer for salg

Kval i Furnes

Det er godkjent en utvidelse av eksisterende boligfelt Kval i Furnes med 41 nye tomter.  Området ligger sentralt langs aksen mellom Brumunddal og Hamar. Her kan det i løpet av 2019-2020 kunne tilbys tomter for frittliggende småhusbebyggelse, fortrinnsvis eneboliger men også felt for mer konsentrert bebyggelse. Dette vil være boligtomter med gode kvaliteter som utsikt, grønnstruktur, leke- og oppholdsarealer, nærhet til barnehage og gangavstand til skoler. 

Frambakklia i Brumunddal

I løpet av 2019 – 2020 vil kommunen planlegge og opparbeide et område nord/øst for sentrum og i forlengelsen av boligfeltet Lille Almerud. Her vil det bli tilrettelagt flotte utsiktstomter med mulighet for å bygge eneboliger og annen type småhusbebyggelse. En antar at det innenfor området vil være mulig å tilby 20-25 tomter i løpet av 2020/2021. 

Revlinghagan i Gaupen

Det er planmessig lagt til rette for utvidelse av eksisterende boligområde Revlinghagan i Gaupen.  Det er regulert 21 tomter for utbygging. Kommunen ønsker å legge mindre delområder ut til salg egnet for boligfirma eller lokale entreprenører/boligutbyggere. Utbygger må da ta ansvar for infrastruktur og tilrettelegging av enkelttomter. 

 

Hvor kan jeg henvende meg?

Har du spørsmål om kommunale boligtomter? Servicekonsulent og ingeniør Harald Rygh ved avdeling Innbyggerservice, kan bistå deg. 

Kontaktinformasjon

Harald Rygh
Telefon: 477 90 422
harald.rygh@ringsaker.kommune.no