Planlegger dere bryllup? Om prøvingsattest og vilkårene for inngåelse av ekteskap

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.
 
Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider. 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere.

Prøvingsattesten fra Folkeregisteret må sendes kommunen så snart dere har fått den, og senest tre uker før vielsen. Avtale om vigsel regnes ikke som endelig før kommunen har mottatt attesten, saksbehandlet denne, og dere har fått en skriftlig bekreftelse fra oss om tid og sted.Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil videresende til kommunen via Altinn, eller i en egen e-post til Ringsaker kommune på e-post postmottak@ringsaker.kommune.no

Noen får fortsatt tilsendt prøvingsattesten tilsendt på papir i posten. I så fall, må denne originalen sendes til kommunen. Du kan levere den personlig på kommunens Innbyggerservice, eller sende den per post til Innbyggerservice i Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal.

Les Skatteetatens vei til ekteskap – steg for steg

Hvor og når i Ringsaker er det mulig å gifte seg?

I Ringsaker kommune gjennomføres vigsler på fredager, utenom skolens ferier, mellom klokken 10.00 og 14.00 i kommunens administrasjonsbygg (Furnesvegen 28, rom 125).
 
Dersom brudeparet ønsker vielse på andre steder eller til andre tidspunkt, må det søkes særskilt om dette. For vielser gjennomført på andre steder/tidspunkt vil det tilkomme et gebyr for å dekke kommunens utgifter. 

 

Hvem står for vielsen?

I Ringsaker kommune er det primært ordfører og varaordfører som vil stå for vielsene. I tillegg har kommunestyret gitt fullmakt til rådmann, assisterende rådmann og kommunalsjefene, jf. k.sak 57/2017.

Hvordan bestiller vi tid for vielse?

Brudepar som ønsker å vies i regi av Ringsaker kommune kan sende en henvendelse på mail til postmottak@ringsaker.kommune.no.

I e-posten må følgende informasjon oppgis:

  • Navn på brudepar
  • Kontaktinformasjon
  • Ønsket lokalisering
  • Ønsket dato og klokkeslett
  • Eventuell annen informasjon brudeparet mener er relevant

Prøvingsattest fra Folkeregisteret må sendes kommunen så snart dere har fått den. Avtale om vigsel regnes ikke som endelig før kommunen har mottatt attesten, saksbehandlet denne, og dere har fått en skriftlig bekreftelse fra oss om tid og sted.

Hva koster en borgerlig vigsel?

Det er gratis å gifte seg på fredager i kommunens egne lokaler mellom kl. 10.00 og 14.00. Unntaket er røde dager og fredagene i skolens ferieuker (høstferien, vinterferien, påskeferien og hele sommerferien). 

For vielser som faller på røde dager eller som er avtalt gjennomført på andre steder i kommunen eller til andre tidspunkt, tilfaller det et gebyr på kroner 1850,-. Gebyret kommer frem av kommunens gebyrregulativ.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten. 

Seremonirommet

Vielser vil finne sted i rom 125 i administrasjonsbygget i Brumunddal (Furnesvegen 28), med mindre annet er avtalt. Rommet vil være enkelt pyntet. Det er sitteplass til 8 gjester i tillegg til brudeparet. Utenfor seremonirommet er det venterom hvor brudeparet og deres følge kan vente frem til seremonien. 

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel, senest 15 minutter før vielsen skal finne sted. Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. 

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret hverken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Om seremonien

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. Det åpnes for korte kulturelle/kunstneriske innslag. Dette må avtales med vigsler på forhånd.

Kunstneriske innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd. Kunstneriske innslag skal ikke overstige fem minutter.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført i perioden 2004-2017, kontakt  Skatteetaten.

For vielser gjennomført av kommunen etter 1.1.2018, ta kontakt med Sekretariatet i kommunen på e-post postmottak@ringsaker.kommune.no