Rentene av legatet deles ut til barn i Ringsaker kommune som lider av cerebral parese.

Søknaden vedlagt legeattest sendes legatets leder:
Asbjørn N. Sletvold, Bekkedalsgutua 85, 2616 Lismarka,
eller til epost: nico-sl@online.no

Søknadsfrist: 10. april 2023