– Hovedmålet med øvelsen var å øve evakuering fra Mjøstårnet til kommunens samleplass i teatersalen. Det var også en øvelse i kommunens planverk, sier beredskapskoordinator i Ringsaker kommune, Astrid Petersen Finneid.

Øvelsen var også viktig for å øve gjennom planverket til Mjøstårnet, nødetatene og varsling til kommunens kriseledelse.