Meteorologisk Institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå om at det i tidsrommet fra kl. 9–18 onsdag 10. juli kan komme store nedbørsmengder i Ringsaker. Innbyggere bes om å ta nødvendige forholdsregler, og å sikre frie vannveier på egen eiendom. Dette innebærer eksempelvis å sjekke at stikkrenner, bekker, bekkeinntak og rister er åpne. 

Se varselet på varsom.no