Skatteetaten har i Merverdiavgiftshåndboken 2023 har tatt inn en endret tolkning om avgiftsbehandlingen av kommunale gebyrer for feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Denne tjenesten anses nå som offentlig myndighetsutøvelse og er ikke lenger avgiftspliktig.
 
De øvrige branntjenestene er fortsatt momsbelagt: 
  • Feiing av fyrkjeler, fjerning av blanksot og fuglereir, samt feiing og tilsyn av fritidsbolig utenom ordinært intervall, faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time. 
  • Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time. 
 

Les mer på nettsidene til NKRF