Ønsker du å ha med ditt arrangement i kulturkalenderen som trykkes i Ringsaker Blad i begynnelsen av august 2022? Da må du registrere arrangementet på nett innen søndag 10. juli. Her registrerer du. Dette gjelder kun augustutgaven. Fristen for resten av året er den 25. i hver måned.

Hva er kulturkalenderen?
Rundt den 1. i hver måned publiserer Ringsaker Blad kulturkalenderen i sin papiravis. Dette er gratis markedsføring for lag, foreninger og kulturarrangører i kommunen.

Alt du trenger å gjøre er å registrere arrangementet i kulturkalenderen på kommunens nettside før den 25. hver måned. Vårt mål er å vise fram alt som skjer i Ringsaker kommune, både innnen kultur og idrett. Merk at det kun er arrangementer, ikke faste aktiviteter, som skal inn i denne kalenderen.