– Barn er ikke «IS-barn». Barn er ikke fiendens barn. Barn er barn. Med denne bakgrunnen har årets TV-aksjon alle forutsetninger for å få gjennomslag. At det er barn som hjelper barn, forsterker bare budskapet, sier leder for aksjonskomiteen i Ringsaker, Atle Strand. 

TV-aksjonen, som har fått navnet «La barn leve i fred»,  skal hjelpe barn rammet av krig og konflikt i landene Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge. 

Dette skal pengene fra TV-aksjonen NRK Redd Barna 2023 brukes til

 • Å sikre barn i krigsrammede områder muligheten til å gå på skolen.
 • Å gjenforene bortkomne barn med familiene sine.
 • Å støtte tidligere barnesoldater.
 • Å trygge lekeområder der barn ferdes.
 • Å hjelpe til med å bearbeide vonde opplevelser.
 • At barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid. 

Bli bøssebærer, start eller gi til en Spleis

– I Ringsaker er det FAU ved barneskolene som organiserer innsamlingsaksjonen 22. oktober. Fra kl. 16.00 vil barn og foreldre være er ute med bøsser denne søndagsettermiddagen. Men Ringsaker er en stor kommune, så vi har også behov for flere frivillige bøssebærere. Send BØSSE til 2133 for å melde deg som bøssebærer og bli med oss på årets viktigste søndagstur, sier, TV-aksjonskoordinator, Runi Torseter. 

Du kan også opprette din egen digitale bøsse på spleis.no/tv-aksjonen, eller støtte Ringsaker kommunes digitale bøsse.

Dette er TV-aksjonsgruppa i Ringsaker 2023

 • Leder: Atle Strand 
 • Representant fra Sparebank 1 Østlandet, avdeling Brumunddal og Moelv: Lars Kilanger 
 • 1 representant fra Kirken i Ringsaker v/menighetsrådene: Kristin Dahl Sørensen Dimitrova
 • 2 representanter fra Frivilligsentralen i Brumunddal og Moelv: Anne Dobloug og Torunn Samuelsen
 • 1 representant fra barneskolene, oppnevnt av rådmannen: Per Magnar Kuraas
 • Næringssjef Ove Gjesdal
 • TV-aksjonskoordinatorer: Innbyggerservice – Runi Torseter, Marit Petra Brenden og Fride Steinbakken Bekkevold

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og har blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

Les mer om digital innsamling

Les hvordan du kan bli en superbøssebærer

Les mer om hva pengene skal brukes til i hvert enkelt land på tvaksjonen.no