Hvis du møter på eller ser militært personell og utstyr på veiene de kommende dagene, så er det fordi Heimevernet øver i Stange, Hamar, Løten, Elverum og Ringsaker kommune i tidsrommet 11. - 17. november.
 
Militært personell og kjøretøy vil være en del av bybildet i byer og andre tettbebygde steder. Heimevernet øver for å ivareta sitt samfunnsoppdrag med å sikre militære og sivile verdier.
 
Personellet tar gjerne en prat med de som ønsker så sant det er tid og mulighet til det.