Formannskapet vedtok i møtet den 13.9.2023, ved f.sak 71/2023, å legge utkast til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Ringsaker kommune ut på høring. 

Innspill kan sendes kommunen på e-post, til postmottak@ringsaker.kommune.no. Høringsfrist er satt til 9. oktober 2023.