Ringsaker kommune har lagt ut forslag til ny forskrift til opplæringsloven på høring. Fra 1. august d.å. trer ny opplæringslov i kraft, og det stilles etter denne loven krav om at det vedtas flere forskrifter enn etter dagens lov, og at forskriftene kunngjøres i Norsk Lovtidende (Lovdata). Kommunen skal fastsette forskrifter på følgende områder; permisjoner fra skolen, skolefritidsordningen (SFO), skoleregler, skolerute og hovedmål ved den enkelte skole.

Les dokumentet som er lagt ut til høring og kom med dine innspill