Program for dagen: 


18.00-18.05: Åpning v/ Ringsaker kommune.

18.05-18.20: Sykehus i Moelv v/Helse Sør-Øst RHF.

18.20-18.35: Mjøsbru v/ Nye Veier AS.

18.35-18.50: Jernbane v/ Bane Nor.

18.50-19.05: Pause

19.05-19.20: Kommuneplanens arealdel v/ Ringsaker kommune.

19.20-19.30 Moelv inn i framtida v/ Moelv Idé og Næringsforum.

19.30-20.15 Spørsmål og kommentarer.

 

Møtet er åpent for alle. Det serveres kaffe.