Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Godkjenningsordning 

For å kunne bruke betegnelsen «Inn på tunet» må man være godkjent av Matmerk. Det er satt stor fokus på denne godkjenningsordningen som også etterspørres blant kjøperne. Inn på tunet blir en del av det totale kvalitetssystemet på gården (KSL) gjennom denne godkjenningsordningen.

Mer informasjon om Inn på tunet og godkjenningsordningen finnes på nettsiden Matmerk.no. 

Her finner du også en oversikt, med fylkesvis fordeling, over de gårdsbrukene som er tilknyttet ordningen.

For mer informasjon, kontakt landbrukskontoret og Gerd Lodden Solberg.

E-post: gls@ringsaker.kommune.no
Tlf. 96942081