Du har rett til innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg. Du har også krav på å få informasjon om behandlingen. 

For å få innsyn må du kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen. Du kan be om få en kopi av personopplysningene som er registrert.

Du kan lese mer om dette i personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 15.  

Rett til å få korrigert uriktige opplysninger

Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige, har du også rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg. 

Fremgangsmåten er den samme som for innsyn. 

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 16 har nærmere regler for dette. 

Rett til begrenset behandling

I visse tilfeller kan du også kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette kan for eksempel skyldes at du mener at personopplysningene dine ikke riktige og det vil ta tid å vurdere dette. Du kan da kontakte tjenesten eller den aktuelle enheten. 

Du kan lese mer om dette i personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 18.