Hensikten med Tankeplass 2 er å gi pilegrimsvandrere og andre turgåere en kunstopplevelse og pausepunkt hvor en kan stoppe opp, reflektere og «tanke opp». Fra før har fem ulike kommuner i Innlandet fått «sitt» kunstverk. Nå står fem nye kommuner for tur, deriblant Ringsaker. 

Kom med innspill

Valget av plassering for kunstverket i vår kommune har falt på Boligvika i Moskogen. Innlandet fylkeskommune har plukket ut tre kunstnere som hver for seg har laget en skisse til en kunstinstallasjon. Disse skal en jury vurdere og velge ut det ene som da skal oppføres. 
Ringsaker kommune ønsker å vise fram forslagene og la innbyggerne få komme med sine innspill. Torsdag 15. februar fra kl. 17-20 lys- og lydsettes Kjærlighetsstien fra Industrivegen og ned til Boligvika. Ute på odden spennes tre store seil opp som viser de ulike skissene til kunstverk. 

– Dette er en plass i Moskogen som modøler og andre i kommunen har et sterkt forhold til. Det er viktig at alle får mulighet til å se på forslagene og komme med innspill, sier Sørby. 

Det er en jury som til slutt skal velge ett av kunstverkene. Juryen består av prosjektleder og kunstkonsulent fra Innlandet fylke, én representant for Pilegrimsleden lokalt og to representanter fra Ringsaker kommune. 

– Dette er et prosjekt eid av fylket, og Ringsaker kommune har ikke flertall i juryen. Men innspillene fra våre innbyggere vil bli tatt med inn i møtet og veie tungt fra vår side, understreker kultursjefen. 

Historien om Boligvika

Under kunstvandringene blir Moelvmarkas venner med som vertskap og fyrer opp bålpanner og serverer kaffe og toddy. 

– Representanter fra både fylket og kommunen blir til stede og kan svare på eventuelle spørsmål fra publikum om kunstverkene, sier Sørby. I tillegg vil modøl og lokalhistoriker Roger Andreassen sitte ved bålpannene og fortelle historien om Boligvika for de som ønsker å vite mer. På dagtid torsdag 15. og fredag 16. februar er elever Moelv og Fossen skoler og Moelv ungdomsskole invitert ned for å se på forslagene. 

– Det er viktig for oss å høre fra barn og unge. Boligvika blir brukt også av dem, både i skolesammenheng og på fritiden, sier kultursjef Marthe Sørby