– Dette er en årlig tradisjon for oss, og vi har gode rutiner for arbeidet med TV-aksjonen i Ringsaker, sier varaordfører Geir Roger Borgedal, som også i år er leder for aksjonskomiteen.

Årets TV-aksjon går til arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Aksjonen har fått undertittelen «Et varmere samfunn». Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er, men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. 

– Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer, sier Merethe Andresen i Kirkens Bymisjon.

Samarbeid med barneskolene

I Ringsaker er det FAU ved barneskolene som organiserer innsamlingsarbeidet og skaffer bøssebærere. Kommunekomiteen er således en «teknisk komite» med hovedansvaret for organiseringen av aksjonen i samarbeid med FAU ved den enkelte skole. 

– Målet er at alle husstander i landet skal få besøk på aksjonsdagen. Ringsaker-skolene er engasjerte og aktive, og flinke til å skape engasjement rundt TV-aksjonen. Bli bøssebærer søndag 21. oktober og gå årets viktigste søndagstur, oppfordrer TV-aksjonskoordinator Astrid Petersen Finneid.

Sparebanken Hedmark stiller dobbelt i år, og tar på seg opptellingsarbeidet både i nordre og i søndre Ringsaker gjennom sine kontorer i Moelv og Brumunddal.

Kommunekomitéen 2018:    

 • Geir Roger Borgedal, varaordfører og leder av kommunekomiteen
 • Simen Nordal, Sparebank1 Østlandet, Moelv        
 • Lars Kilanger, Sparebank1 Østlandet
 • Br.dal Merethe Andresen, Kirkens Bymisjon, Stiftelsen Veslelien
 • Stein Rune Solbakken, Kirkens Bymisjon, Stiftelsen Veslelien
 • Hanne Mette Lundberg, Ringsaker kirkelige fellesråd
 • Per Magnar Kuraas, Skolefaglig rådgiver
 • Marit Petra Brenden, TV-aksjonskoordinator
 • Astrid Petersen Finneid, TV-aksjonskoordinator

Vil du bli bøssebærer?

Registrer deg her for å bli bøssebærer!
Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21. oktober. Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er voksen. Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer.

Fakta om TV-aksjonen

 • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning
 • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer
 • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører
 • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker

Les mer om TV-aksjonen på www.blimed.no 

Foto (f.v): Merethe Andresen, Hanne Mette Lundberg, Stein Rune Solbakken, Lars Kilanger, Marit Petra Brenden, Astrid Petersen Finneid, Geir Roger Borgedal, Per Magnar Kuraas (Ikke tilstede: Simen Nordal)