Vi er opptatt av å tilby gode tjenester til våre innbyggere. Her er det full barnehagedekning, og vi fokuserer skarpt på økt læringsutbytte i skolen. Vi er opptatt av å sikre at alle som har behov for pleie og omsorg får de tjenestene de trenger.

Kultur er for oss en sentral kraft i arbeidet for å fremme trivsel, bolyst og vekst. Vi vet også at stedskvalitet betyr svært mye for folk når de velger bosted. Derfor satser vi på å utvikle byene våre og å legge til rette for et mangfold av attraktive boområder i hele Ringsaker.

Næringslivet er avgjørende viktig for kommunen. Positiv næringsutvikling er en forutsetning for en god befolkningsvekst. Vi er på hugget og jobber for å sikre arbeidsplassene vi har og for å stimulere til nyetableringer i Ringsaker. Vi er opptatt av å være den næringsvennlige kommunen, og vårt mål er at næringslivet skal oppleve kommunen som en attraktiv og aktiv samarbeidspartner.

Jørn Strand
Kommunedirektør i Ringsaker