Kriterier

Logopedisenteret hjelper barn og voksne med utfordringer innen områdene:
 

 • Språk- og kommunikasjonsvansker

 • Afasi 

 • Uttalevansker

 • Taleflytvansker, stamming, løpsk tale

 • Stemmevansker

 • Spise- og svelgvansker

Søker må være bosatt i Ringsaker kommune

Tilbudet ved Logopedisenteret er gratis. Ved eventuell bruk av engangsutstyr må en påregne egenandel.

Om tilbudet

 • Logopedene gir inntil 15 behandlinger per person.

 • Tilbudet innebærer kartlegging, veiledning og opplæring.

 • For førskolebarn, som har mer enn ett år igjen før skolestart, består tilbudet av kartlegging og veiledning.

 • Tilbudet gis på Logopedisenteret i Brumunddal, eller ute på kommunale eller private enheter.

 • Søker må være bosatt i Ringsaker kommune.

 • Benytt henvisningsskjema for barn.

 • Voksne må ha henvisning fra lege.

 • Ved eventuelt bruk av engangsutstyr, må en påregne egenandel.

 • Det opereres med venteliste.

Søk om henvisning til Logopedisenteret

Søknadsskjema "Henvisning til logoped" finner du nederst på siden.