For førskolebarn som har mer enn ett år igjen før skolestart, består tilbudet av kartlegging og veiledning. Tilbudet gis på Logopedisenteret i Brumunddal eller ute i barnehager og skoler.