I perioder av året (kalde vinterdager med stillestående luft) eller om våren før gatene er rengjort etter vinteren, kan det være høye verdier av særlig svevestøv. Hovedkilden til dette er biltrafikk i tillegg til vedfyring. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet.   

Tiltak som bedrer luftkvaliteten

  • Redusere biltrafikk – øke andel gående og syklende
  • Benytte kollektivtrafikk
  • Redusere olje- og vedfyring
  • Benytte rentbrennede ovner, bruke tørr ved og fyre med full trekk
  • Bedre vedlikeholdet av veiene

 

Beregningsmodell for luftkvalitet utarbeidet av blant andre Miljødirektoratet og Meteorologisk Institutt foreligger nå for hele Norge. Informasjon om luftkvaliteten i Ringsaker finnes på Miljødirektoratets nettside.