Velkommen til Moelv sykehjem. Sykehjemmet er delt inn i to avdelinger. Avdeling for korttidsplasser har 8 plasser og 9,8 årsverk. Avdeling for langtidsplasser har 44 plasser og 34 årsverk.

Ringsaker sykehjem har base for hjemmetjenesten i omsorgsdistrikt Moelv. I tillegg administreres BPA-ordningen for Ringsaker kommune av dette omsorgsdistriktet.