Moelv sykehjem er delt inn i to avdelinger og en skjermet avdeling for personer med demens. Sykehjemmet har totalt 72 plasser.