Møtet i formannskapet og planutvalget 8. juni strømmes på kommune-tv.

Se sakslista til møtet i formannskapet 08.06.22

Se sakslista til møtet i planutvalget 08.06.22

Oppsatt møte i landbruksutvalget utgår, da det ikke er saker til behandling.