Møtet starter med en felles informasjon for brukerrådene om budsjett- og økonomiplan.

Se sakslista for møtet i funksjonshemmedes råd 21.11.2022