Deler av møtet holdes felles med utvalg for omsorg. Lunsj serveres i kantina i 2. etg. fra kl. 12.00.

Se sakslista for møtet i utvalget for oppvekst 31.05.2023