NAV har digitalisert flere tjenester, og fra nå er det også mulig å søke om sosialhjelp digitalt på nav.no.

– Innbyggerne forventer at også sosialtjenesten er tilgjengelig i digitale kanaler, i tråd med digitaliseringen i NAV og i samfunnet generelt, sier NAV-leder Roy Carstens. For å søke sosialhjelp digitalt må man logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.

– Trenger man hjelp til utfyllingen, kan man ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Mange kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Søkere som av ulike årsaker ikke kan eller vil benytte seg av den digitale kanalen, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad, sier Carstens.